Share this content on Facebook!
19 Nov 2009

KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN:

PENDIDIKAN JASMANI

1.1     Pengenalan

 

Kaedah dan teknik mengajar adalah dua istilah yang kerap digunakan bersama atau silih berganti. Kaedah ditafsirkan sebagai peringkat sesuatu teori pengajaran itu cuba dipraktikkan. Pemilihan dibuat untuk menentukan kemahiran-kemahiran tertentu yang hendak diajar. Susunan bagaimana isi pelajaran itu akan disampaikan juga ditentukan. Teknik adalah peringkat pelaksanaan pengajaran di bilik darjah. Teknik yang sesuai memudahkan pencapaian sesuatu objektif pengajaran.

 

1.2     Kurikulum Pendidikan Jasmani

 

Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal untuk memenuhi keperluan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif. Objektif kurikulum ini ialah;

  1. Mempertingkat dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.
  2. Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri.
  3. Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian.
  4. Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal.
  5. Membentuk sahsiah dan disiplin diri.
  6. Membuat keputusan bijak dalam kehidupan.

 

Aspek penting pengajaran Pendidikan Jasmani ialah;

1.      Penglibatan murid secara aktif dan selamat.

2.      Interaksi yang kreatif dengan bahan, alat dan rakan.

3.      Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti bahawa pemelajaran telah berlaku.

 

Tiga tunjang utama kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani ialah;

1.   Kecergasan

2.   Kemahiran

3.   Kesukanan